Inträdes- och årsavgifter
  • Inträde 6.500 kr, återbetals inte vid ev utträde ur SBK
  • Nyckeldeposition 300 kr, återbetalas inte vid utträde ur SBK
  • Medlemsavgift 500 kr/år
  • Familjemedlemsskap 750 kr/år

Hjullastaren
Sjösättning och/eller upptagning = 200 kr/tillfälle

Bortforsling
Vagn/pallningsmaterial mm = 100 kr/tillfälle

Utebliven vakt
2.500 kr, beslut fattas av styrelsen i varje enskilt fall.
 

Båtförsäkring

Vi samarbetar med Svenska Sjö som ägs av Sveriges idella 
båtorganisationer. Klicka på bilden till nedan så komer du till hemsidan.

Bryggplatser
Liten 850 kr
Mellan 1.100 kr
Stor 1.300 kr
Extra stor 1.700 kr
Vinterplatser
Liten 850 kr
Mellan 1.100 kr
Stor 1.300 kr
Extra stor 1.700 krSommarplats på land
År 1 1.000 kr
År 2 2.000 kr
År 3 3.000 kr