Strömsholms Båtklubb

Vi är en förening med ca 130 medlemmar. På vårt bevakade hamnområde i det natursköna Strömsholm har vi bland annat 90 bevakade bryggplatser, mastkran,  vinteruppläggning, klubbhus, vedeldad bastu och en liten badstrand.

Egen klubbholme
På vår vackra klubbholme Flässjan har vi klubbhus, vedeldad bastu, grillplatser och många trevliga arrangemang med musik och dans m.m.


Båtklubben är ansluten till Svenska Båtunionen och medlem i Mälarens Båtförbund.

Hälsningar Styrelsen.