Förslag: Gruppbild på Styrelsen

Styrelse och styrelsesuppleanter 2017

 

Ordförande                                               Mats Törnå

Vice Ordf.                                                 Jan Sandström

Sekreterare                                              Thomas Arbhage

Ordf. Flässjan                                           Andreas Andersson

Kassör                                                     Jan Landhage

Klubbmästare                                           Peter Lindqvist

Hamnfogde                                               Bosse Eriksson

Vice Hamnfogde                                       Andreas Andersson        Projektledare                                           Thord "Totte" Ahlbom

Styrelsesuppleant                                     Kjell Jonsson

Styrelsesuppleant                                     Jacob Evenbom

Klubbholmskommittéen

 

Ledamot                                                  Ej klart än 

Ledamot                                                   

Ledamot                                                   

Ledamot                                                   

Övriga funktioner

  

Tävlingsledare                                         Vakant

Revisorer

 

Revisor - sammank.                                 Marie Edlund Thunberg
Revisor                                                     Anders Norestig

Valberedning

Forza                                                       Hans-Åke Eriksson
Hasse                                                      Hans Thunberg
 

Firmatecknare

 

Båtklubben som firma tecknas av ordförande Mats Törnå och kassör Jan Landhage var för sig. .