Prislista 2016

Inträde 5.500 kr Fås EJ tillbaka vid ev utträde ur SBK

Nyckeldeposition 300 kr Återfås vid utträde ur SBK

Medlemsavgift 500 kr Per år

Bryggplatser

Liten                650 kr

Mellan             900 kr

Stor              1.100 kr

Störst           1.500 kr

Vinterplatser

Liten              650 kr

Mellan           900 kr

Stor            1.100 kr

Störst         1.500 kr

Sommarplats på land

År 1           1,000 kr

År 2           2,000 kr

År 3           3,000 kr

Hjullastaren Sjösättning/Upptagning 200 kr Per tillfälle

Bortforsling av vagn/pallningsmaterial mm 100 kr Per tillfälle

Utebliven vakt 2,500 kr Beslut fattas av styrelsen i varje enskilt fall