OBS!!!
Glöm inte att anmäla dig till årsmötet den 25 februari. Anmälan görs till den e-postadress som angivits i kallelsen.
Sista anmälningsdag är onsdagen den 24 februari kl 12,00OBS!
Det fysiska Årsmötet pga restriktioner under Covid 19 pandemin är inställt.

Det blir i stället ett digitalt möte torsdagen den 25 februari kl.19,00

Anmälan görs till Jacob enl kallelsen till Årsmötet som finns här nedan.
OBS det är viktigt att ni anmäler deltagande till honom.
se även information om digitalt möte. 


Information kommer att finnas i klubbstugan för de som inte har e-post.
Kallelse till årsmöte  samt information om digitalt möte
Övriga dokument till årsmötet 
Dagordning, Verksamhetsberättelse, resultat och balansräkning, motioner, budget 2021, verksamhetsplan 2021, 5-årsplan SBK

NYA GRINDEN!

Information om nya grinden, hittar du här

Om oss.
Vi är en förening med ca 130 medlemmar. På vårt bevakade hamnområde i det natursköna Strömsholm har vi 90 bevakade bryggplatser, mastkran,  vinteruppläggning, klubbhus, vedeldad bastu och en liten badstrand mm

Vi håller också till på vår vackra klubbholme Flässjan där vi har klubbhus, vedeldad bastu, grillplatser och många trevliga arrangemang med musik och dans mm.

Båtklubben är ansluten till Svenska Båtunionen samt medlem i Mälarensbåtförbund.