Våra sjösättningstider i år är den 2:a Maj respektive 8:de Maj.
För stora kran gäller 2 Maj. Samling kl 8:00.
För de som vill lägga i med PG så kommer han vara hos grannklubben den 8:de Maj vilket innebär att han  kan hjälpa oss på eftermiddagen. Om inte den dagen passar så går det bra att boka annan dag direkt med PG.
Vänligen anmäl er på sjösättningslistorna i klubbstugan (kommer upp inom kort)
Om det är någon som tänker förvara båten på land inom klubbens område under den här säsongen vänligen hör av er då till Jacob Evenbom.
Med vänliga hälsningar
Hamngruppen

Om oss.
Vi är en förening med ca 130 medlemmar. På vårt bevakade hamnområde i det natursköna Strömsholm har vi 90 bevakade bryggplatser, mastkran,  vinteruppläggning, klubbhus, vedeldad bastu och en liten badstrand mm

Vi håller också till på vår vackra klubbholme Flässjan där vi har klubbhus, vedeldad bastu, grillplatser och många trevliga arrangemang med musik och dans mm.

Båtklubben är ansluten till Svenska Båtunionen samt medlem i Mälarensbåtförbund.